W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację przyrodniczą?

Inwentaryzacja przyrodnicza to jeden z etapów planowania inwestycji, którego nie da się pominąć. Zobacz, czym dokładnie jest, kiedy jest niezbędna i kto może ją przeprowadzić.

Co to jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwentaryzację przyrodniczą można porównać do remanentu sklepowego. To bowiem nic innego jak policzenie i spisanie wszystkich elementów przyrody znajdujących się na danym obszarze. Mowa nie tylko o roślinach (drzewach i krzewach) i zwierzętach (w tym ptakach), ale też elementach nieożywionych – np. kamieniach lub skałach.

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację przyrodniczą?

Inwentaryzację przyrodniczą przeprowadza się z reguły na terenach przeznaczonych pod inwestycje. Inwentaryzacja ma na celu określenie, czy na danym terenie nie znajdują się gatunki roślin lub zwierząt, które są pod ochroną, a także czy nie występują siedliska ptaków. Dzięki inwentaryzacji możliwe jest zaplanowanie inwestycji tak, by jak najmniej ingerować w środowisko naturalne i chronić jego zasoby.

Jakie inwestycje wymagają wcześniejszej inwentaryzacji przyrodniczej?

Inwestycje najczęściej kojarzą się z sektorem budowlanym i faktycznie, budowa osiedli mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej wymaga wcześniejsze inwentaryzacji przyrodniczej.

Wymagają jej też inwestycje o innym charakterze, np. budowa farm wiatrowych lub fotowoltaicznych, budownictwo przemysłowe, drogowe, energetyczne.

Co ciekawe, takiej inwentaryzacji wymagają też planowane prace związane z rewitalizacją terenów zielonych.

Kiedy inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna?

Jeśli jakiekolwiek działania inwestycyjne mają być przeprowadzone na tzw. terenie zielonym, wówczas inwentaryzacja przyrodnicza jest jednym z wymogów formalnych i jej przeprowadzenie jest obligatoryjne. Bez wyniku inwentaryzacji inwestor nie otrzyma stosownych zezwoleń, które pozwolą mu na rozpoczęcie prac.

Kto może przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą?

Dokładna inwentaryzacja przyrodnicza wymaga współpracy specjalistów z kilku różnych dziedzin. Dendrolog zajmuje się liczeniem drzew i krzewów, botanik inwentaryzuje pozostałe rośliny zielone, entomolog zajmuje się liczeniem owadów, zoolog inwentaryzacją zwierząt, ornitolog liczy ptaki.

To oczywiście tylko przykładowe specjalizacje niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej. Skompletowanie zespołu fachowców każdorazowo zależne jest od specyfiki obszaru, który ma być opisany.

Źródło: http://inwentaryzacja-przyrodnicza.pl

Podobne tematy